dijous, 22 de maig de 2014

Presentació de l'OCM Girona

Molt aviat farem la presentació de l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona amb els companys de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda . Una eina més al servei de la transparència en la gestió de la vida pública.

I a més us presentarem un informe que farà canviar a molta gent la visió de la importància que la gestió municipal té per la vida dels pobles i ciutats.

Que és un OCM

Què és un OCM ?
Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat.

Els OCMs neixen amb la intenció de facilitar la participació en la gestió dels nostres organismes públics, començant pels més propers: els ajuntaments. Les administracions públiques són opaques i se solen caracteritzar perquè dificulten una participació real en les decisions consistorials més enllà del vot cada quatre anys. La seva opacitat es deu a la burocratització i fins i tot a la falta de la cultura de la transparència entre els seus funcionaris. No existeixen vies reals de participació i la poca informació oferta a la ciutadania és esbiaixada i de mala qualitat. Per lluitar contra aquesta burocràcia i opacitat, els OCM treballen per l’empoderament ciutadà individual i col·lectiu, aconseguint que hi hagi més persones informades de la gestió que fa l’Ajuntament dels nostres recursos; i a través de la interacció amb l’administració a través de consultes i respostes públiques.

Com contactar amb l'OCM de Girona 
Per contactar amb l'Observatori Ciutadà Municipal de l'Ajuntament de Girona, pots fer-ho de les següents maneres.
Per correu electrònic a través de l'email info@ocmgirona.cat Per telèfon , trucant al 615 380 589

dimecres, 21 de maig de 2014

FAQ

Un OCM és una web?
No només. Un OCM es la suma d’un grup de persones que gestionen les consultes; una aplicació informàtica que facilitat els tràmits i apropa el pressupost municipal a la ciutadania; i una xarxa municipal que faciliti processos d’auditoria col·lectiva.
Per què serveix l’OCM si a la web de l’ajuntament ja hi ha els pressupostos penjats?
Cada municipi és un món i té el seu grau de transparència, nosaltres partim que sigui quin sigui el nivell és millorable. Des dels OCM oferim els pressupostos a través d’una eina que en facilita la seva comprensió i facilita realitzar preguntes obertes i directes a l’administració de qualsevol partida pressupostària.
Què guanyem publicant la informació que en teoria ja ha de ser pública o que està publicada a diverses fonts?
Guanyem centralitzar la informació que està dispersa en diferents webs que depenen d’ajuntaments, generalitat, sindicatura de comptes, etc. i fer-la assequible i comprensible a la ciutadania. I de passada fer pressió a l’administració local perquè millori la informació pública que fa a través dels seus mitjans (butlletins, gacetes, webs).
Per què començar per l’ajuntament i no per una administració més gran?
No descartem la possibilitat que algú utilitzi aquest mateix software per fer observatoris de consell comarcals, diputacions o administracions autonòmiques, però entenem que la ciutadania abans d’intentar controlar la gestió d’aquestes institucions hauria d’aconseguir controlar el seu municipi. Com volem participar de les polítiques de la Generalitat de Catalunya si no som capaços d’incidir a les polítiques del nostre municipi